Česká digitální ekonomika v číslech

Česká republika je dlouhodobým zastáncem rozvoje digitální ekonomiky a jednotného digitálního trhu EU. Obrovský potenciál tohoto odvětví a jeho vliv na vývoj společnosti je nesporný. V roce 2015 Česká internetová populace čítala více než 6,8 milionu osob.

Obyvatel, kteří mají přístup k rychlému, ale i mobilnímu širokopásmovému připojení stále přibývá. V České republice mělo podle Evropské komise (Digital Scoreboard)  v roce 2015 přístup k internetu 79 % domácností. Dle hodnocení DESI disponuje mobilním připojením 71 % uživatelů.

Internet se stal běžným nástrojem českých podniků pro komunikaci se spotřebiteli, dalšími podniky, dodavateli, ale i s veřejnou správou. Nakupování zboží a služeb na internetu je stále významnějším způsobem obchodování. Dle DESI 23 % malých a středních českých podniků prodává své zboží online, přičemž 12 % prodává své zboží nejen na území ČR, ale také do ostatních zemí EU. Průměrně 17 % z celkového obratu malých a středních firem tvoří právě elektronický obchod, u velkých podniků je to potom průměrně 40 %.

Nakupování online s sebou nese i svá úskalí. V minulém roce se podle Evropské komise  43 % Čechů obávalo zneužití osobních dat způsobeným nákupem online, 37 % mělo pochyby o platbách online (možná i proto je v České republice natolik oblíbená tzv. dobírka). Tato čísla jasně ukazují, že musíme pracovat na tom, aby se naši obyvatelé cítili v online světě bezpečněji.

Češi používají internet také pro komunikaci s úřady, avšak na rozdíl od nakupování online, kde obsazují první místa, jsou v tomto ohledu stále na chvostu žebříčku – v posledním hodnocení e-governmentu Evropskou komisí (DESI) obsadila ČR předposlední místo. Pouze 12 % uživatelů internetu využilo v minulém roce online komunikaci s úřady, zatímco evropský průměr je 32 %. V oblasti e-governmentu je tak obrovský prostor pro zlepšení.

Aby mohla naše společnost fungovat digitálně, je zcela nezbytné prohlubovat digitální dovednosti Čechů. Z hodnocení Evropské komise DESI vyplynulo, že v roce 2015 disponovalo v ČR 34 % obyvatel základními digitálními dovednostmi, 23 % se pohybovalo nad touto hranicí a 43 % má tyto schopnosti velice nízké nebo vůbec žádné.  13 % obyvatel dokonce internet nikdy nepoužilo.

 

DESI index pro Českou republiku

k cislum