Volný pohyb dat: pátá svoboda vnitřního trhu již brzy realitou

Vnitřní trh Evropské unie se brzy rozšíří o symbolickou pátou svobodu. K volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu se přidá i volný pohyb dat. V úterý 19. června se zástupci, členských států EU reprezentovaných bulharským předsednictvím Rady EU a Evropského parlamentu dohodli na odstranění nežádoucích regulatorních bariér, které v současnosti brání volnému toku neosobních údajů v Evropě. Tento krok je výrazným momentem na cestě za dokončením jednotného digitálního trhu v EU.

Evropská komise v září 2017 představila návrh nařízení o volném pohybu neosobních údajů, jehož cílem je především odstranění nespravedlivých a neopodstatněných lokalizačních požadavků. Nyní bude umožněno firmám a veřejné správě uchovávat a zpracovávat údaje neosobního charakteru kdekoli v Evropě. Volný pohyb osobních údajů už zakotvuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost minulý měsíc. Cílem nařízení o volném pohybu neosobních údajů je zásadně podpořit rozvoj evropské datové ekonomiky. Rychlost jednání a dovršení politické dohody je jasnou reakcí na dynamicky rozvíjející se svět kolem nás, ve kterém data představují základní surovinu.

Česká republika byla od začátku i přes velký tlak některých dalších států aktivním zastáncem volného toku dat. Odstranění lokalizačních omezení v EU ušetří náklady pro evropský byznys a předpokládá se, že povede k nárůstu HDP až o 8 miliard eur. Členské státy se shodly, že uvalování nespravedlivých lokalizačních požadavků je neslučitelné s principy jednotného digitálního trhu. Tento krok je jasnou deklarací toho, že pro zastaralou legislativu, která brání inovacím, není v Evropské unii místo. Data jsou klíčovým zdrojem rozvoje nových technologií jako je umělá inteligence nebo Internet věcí. České podniky a startupy se mohou těšit na to, že díky nařízení dojde ke snížení nákladů a administrativní zátěže, se kterou se dnes potýkají. Výslednou dohodu ještě musí oficiálně potvrdit Rada EU a Evropský parlament.