Úřad vlády uspořádal workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR

Ve čtvrtek 18. října se na Úřadu vlády ČR uskutečnil workshop k analýze stavu umělé inteligence v ČR. Akce se zúčastnili zástupci státní, soukromé a akademické sféry, kteří se aktivně podílejí na vývoji a implementaci umělé inteligence.

Uspořádání workshopu je jednou z činností, která vychází ze spolupráce ÚV ČR  a TA ČR v rámci projektu, který má za úkol představit analýzu stavu umělé inteligence v ČR. Realizační tým projektu je tvořen zástupci Technologického centra AV ČR, ČVUT RCI a Ústavu státu a práva AV ČR. Cílem akce bylo představit dílčí závěry analýzy a zapojit do její finalizace širší spektrum relevantních aktérů. Celodenní workshop byl rozdělen do tří panelových diskuzí zaměřujících se na specifické oblasti v tématu umělé inteligence.

První blok moderovaný Filipem Korbelem (expert TA ČR) se soustředil na aktuální směřování umělé inteligence v České republice a připravenost k jejímu nasazení do praxe. Hosty v panelové diskuzi byli zástupci akademické sféry (Luboš Král a Michal Pěchouček z ČVUT) a svůj názor na věc poskytli také experti na rozvoj umělé inteligence v soukromých společnostech (Pavel Konečný z Neuron SoundWare, Dalibor Kačmář z Microsoft, Amir Hossein Esmaildokht Mamaghani z Touring technology). Mezi panelisty rezonovala shoda na tom, že klíčem k podpoře AI v ČR je dostatek odborných pracovníků, které je třeba zajistit buď ze zahraničí, nebo zvýšením kapacit domácích vysokých škol. Zástupci soukromých společností také podpořili zavedení různých forem daňových úlev, které již fungují v některých zemích EU a které by mladým podnikům ulehčily začátky podnikání.

Druhá panelová diskuze vedená Michalem Pazourem, vedoucím řešitelů projektu za Technologické centrum AV ČR, volně navázala na první část tématem zavádění umělé inteligence do praxe a následnými dopady na společnost a trh práce. Hosty byli zástupce odborů Radim Hejduk, Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Bořivoj Brdička, nezávislý expert na vzdělávání. Živá diskuze vyústila ve všeobecnou shodu na potřebě přetvořit současný systém vzdělávání k „proinformačnímu“ sytému, který zajistíflexibilitu studentů k technologickým změnám, zároveň umožní technologie efektivně využívat ve výuce a podpoří i měkké dovednosti studentů. Diskutována byla i otázka celoživotního vzdělávání a efektivita rekvalifikačních kurzů.

Poslední část workshopu se věnovala právním a etickým aspektům umělé inteligence. Panelová diskuze byla vedena Alžbětou Krausovou, zástupkyní ČR v expertní skupině EU pro odpovědnost za škodu a nové technologie, kterou dále odborně doplnili experti z právní oblasti Dominika Galajdová, Zdeněk Kučera a Tomáš Ščerba. Hlavními diskutovanými tématy byla odpovědnost za škodu, právní status nových technologií, kybernetická bezpečnost či právní režimy dat.

Zpětná vazba od účastníků akce bude zapracována do připravované analýzy mapující stav umělé inteligence v ČR. Konečná analýza, včetně doporučení pro státní správu, bude publikována do konce roku 2018. Na výstupy bude navázáno dalšími aktivitami, které umožní propagací tématu směrem k politické scéně i široké veřejnosti.