Úřad vlády konzultoval s nevládními partnery téma umělé inteligence

Ve středu 2. května v Hrzánském paláci proběhlo konzultační jednání se zástupci firem, zaměstnaneckých odborů, ochránců práv spotřebitelů a odborníky z akademické sféry k tématice umělé inteligence a robotiky. Jednání bylo svoláno v reakci na sdělení Evropské komise, které bylo zveřejněno koncem dubna.

Evropská komise se ve svém sdělení „Artifical Intelligence for Europe“ věnuje umělé inteligenci a robotice v Evropě. Úřad vlády proto uspořádal konzultační jednání, které napomůže v určení hlavních priorit pro Českou republiku v této oblasti. Pozvání na jednání přijali zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků,  Českého vysokého učení technického, Akademie věd ČR, Spotřebitelského fóra, České fintech asociace a několika technologických firem.

Konzultační jednání se zaměřilo hlavně na tři pilíře, kterým se Evropská komise ve svém sdělení věnuje na cestě posílení konkurenceschopnosti Evropy v oblasti umělé inteligence. První z pilířů se zabývá zvýšením technologických a průmyslových kapacit. Přítomní se vyjádřili k míře investic a prioritním oblastem, do nichž by mělo být investováno, a to jak na úrovni České republiky, tak v rámci Evropské unie. Druhý pilíř se věnuje etickým, společenským a právním otázkám, v rámci nichž nejvíce rezonuje téma odpovědnosti za škodu, informovanosti a ochrany spotřebitelů. Socio-ekonomické výzvy spojené s umělou inteligencí jsou součástí třetího pilíře. Účastníci jednání vyjádřili přesvědčení o potřebě změny vzdělávacího systému, podpory rozvíjení relevantních kompetencí a adekvátní a včasné reakci na předpokládané změny na pracovním trhu.

Začátkem dubna se Česká republika v rámci Digitálního dne v Bruselu připojila společně s dalšími 24 členskými státy EU k deklaraci zaměřené na spolupráci v oblasti umělé inteligence. Zároveň byl Evropské komisi představen poziční dokument z dílny států Visegrádské čtyřky.