Podpora politiky jednotného digitálního trhu v Evropě

První z průřezových priorit je koordinace pozic ČR k průřezovým tématům jednotného digitálního trhu v EU. Tímto je zajištěn jednotný postup České republiky k digitální agendě na národní i evropské úrovni. Koordinátor digitální agendy je přímo odpovědný za koordinaci pozice ČR k tématům jednotného digitálního trhu, které nespadají do kompetence žádného z ministerstev. Konkrétně se jedná například o vydávané přezkumy a vyhodnocování naplňování Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě. Vzhledem ke komplexnosti a horizontálnímu charakteru tématu je také obecně odpovědný za koordinaci vzhledem k oblasti datové ekonomiky a volného toku dat. I díky jeho úsilí a tlaku se Komise v rámci vydaného přezkumu Strategie pro jednotný digitální trh v květnu 2017 například zavázala, že k tématu volného toku dat a lokalizace dat vydá během podzimu 2017 legislativní návrh. Ten by měl zabránit vytváření digitálních hranic mezi státy a podpořit rozvoj evropské datové ekonomiky, inovativního prostředí a moderní státní správy. Vyjednávání nové evropské legislativy k tomuto tématu ve spolupráci s jednotlivými resorty státní správy tak bude jednou z důležitých činností koordinátora do budoucna.

Jaká opatření jsme si stanovili v rámci podpory jednotného digitálního trhu v Evropě?