Koordinátor digitální agendy Ondřej Malý uspořádal konferenci a semináře pro státní správu k tématu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů uspořádal ve dnech 1. a 2. února konferenci a semináře tématu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Akce se zaměřily na úředníky ministerstev a ústředních orgánů státní správy a byly uspořádány za finančního přispění Evropské komise z Programu na podporu strukturálních reforem (SRSP).

„Role koordinátora digitální agendy byla vždy především snaha o zprostředkování informací a diskuze. Doufám, že se díky našim akcím k tématu GDPR podaří vyvrátit alespoň několik mýtů, které kolují ve veřejném prostoru a díky kterým GDPR leckomu nahání zbytečně velký strach“okomentoval koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.

Ve čtvrtek 1. února se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference GDPR  a jeho implementace do každodenní praxe státní správy. Akci zahájil koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý a se svými úvodními příspěvky vystoupily eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti Věra Jourová a předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů. Dopolední panel se následně zaměřil na organizační a legislativní záležitosti spojené s příchodem GDPR. Odpoledne se účastníci dozvěděli o bezpečnosti a informačních technologiích ve vztahu k GDPR.

Na konferenci navázaly v pátek 2. února tři specializované semináře, díky nimž mohli zaměstnanci ministerstev a ústředních orgánů státní správy konkrétněji diskutovat témata, která s sebou obecné nařízení o ochraně osobních údajů přináší. Semináře se zaměřily na pověřence pro ochranu osobních údajů, spisovou službu a GDPR a bezpečnostní architekturu ve vztahu k GDPR. Díky přítomnosti zahraničních řečníků se účastníci seminářů seznámili s příklady dobré praxe ze zahraničí, které mohou pomoci české státní správě kvalitně se připravit na vstup obecného nařízení v účinnost.