Data, umělá inteligence a eHealth: Evropská komise zveřejnila iniciativy v oblasti jednotného digitálního trhu v Evropě

Ve středu 25. dubna zveřejnila Evropská komise řadu iniciativ, které se týkají budování a prohlubování jednotného digitálního trhu v Evropě. Evropská unie chce hrát klíčovou roli v oblasti umělé inteligence a vytvořit celoevropský přístup, díky kterému posílí svůj globální vliv. Je však jasné, že pro rozvoj umělé inteligence je nutné podpořit rozvoj evropské datové ekonomiky a motivovat intenzivnější sdílení dat, a to jak veřejného, tak soukromého sektoru. Obrovský potenciál data rovněž znamenají pro oblast zdravotnictví, kde může sdílení a využití dat pomoci léčebným postupům či vědeckému výstupu.

Umělá inteligence bude do budoucna klíčem pro řešení globálních výzev a zvyšování ekonomického růstu. Evropa však v oblasti vývoje umělé inteligence zaostává za soupeři, jako jsou USA nebo Čína. Evropská komise si tento handicap uvědomuje, a proto přišla ve svém sdělení k umělé inteligenci se třemi klíčovými pilíři, v nichž vidí největší potenciál a výzvy. Jednak bude více investovat do technologických a průmyslových kapacit, za druhé se zaměří na očekávané socioekonomické změny především v souvislosti s dopady na trh práce a v neposlední řadě bude řešit etické a právní otázky spojené s vývojem a zaváděním umělé inteligence do praxe. Díky řešením v těchto třech oblastech tak bude EU moci konkurovat největším hráčům na poli umělé inteligence.

Veřejné informace mají být k dispozici – jinak se brzdí ekonomika a vývoj datového prostoru v EU. Data jsou hnací silou pro růst a vznik pracovních míst a základní surovinou pro jednotný digitální trh v Evropě. Pokud bude nastaven vhodný rámec, evropská datová ekonomika by se do roku 2020 mohla zdvojnásobit. Evropská komise proto dnes představila 3. datový balíček, díky němuž by se měla Evropa vydat na cestu ke společnému datovému prostoru. V rámci balíčku byla navržena revize směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (PSI), aktualizace doporučení o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchování a principy pro sdílení dat ze soukromého sektoru.

Evropská komise chce plně využít potenciál digitálních technologií, zkvalitnit zdravotní péči a lékařský výzkum. Proto se ve svém sdělení k eHealth zaměřila na usnadnění přístupu k údajům o zdravotním stavu, a v důsledku toho i prevence a péče, jež bude možné lépe přizpůsobit potřebám pacienta a zkvalitnit léčebné postupy. Komise chce zajistit, aby občané měli přístup k údajům o čerpané zdravotní péči a mohli je sdílet i přes hranice členských států, kdekoli v Evropě.

Zveřejněné dokumenty Evropské komise:

Sdělení „Artificial Intelligence for Europe“

Sdělení „Towards a common European data space“

Sdělení „eHealth“

Návrh revize směrnice o znovuvyužití dat ve veřejném sektoru

Doporučení EK o přístupu k vědeckým informacím