Aktuální možnosti čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v digitální oblasti (prosinec 2017)

Zajímá Vás přehled aktuálních možností čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v digitální oblasti? Podívejte se na naše přehledy, které jsme pro Vás připravili z veřejně dostupných informací. Jedná se jak o výzvy celkově zaměřené na oblast digitální agendy, tak i o výzvy částečně zaměřené na tuto tématiku. Informace jsou dostupné k 15. prosinci 2017. 

Přehled aktuálních možností čerpání ESIF v oblasti digitální agendy – celkově zaměřené výzvy
Přehled aktuálních možností čerpání ESIF v oblasti digitální agendy – částečně zaměřené výzvy 

Autor: Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR