Setkání k návrhu Akčního plánu

Koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza se ve středu 22. června sešel v Lichtenštejnském paláci na prvním jednání se zástupci resortů, sociálních a hospodářských partnerů a odborníky z IT byznysu. Tématem pracovního setkání byly priority koordinátora digitální agendy a jejich provádění.