Expertní tým pro digitální ekonomiku

Expertní tým pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR se sešel poprvé s koordinátorem digitální agendy, a to ve Strakově akademii 3. června.