Zástupci podniků a státní správy se sešli již podruhé k diskuzi nad reformou ochrany osobních údajů

Víte, že dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost evropské Obecné nařízení k ochraně osobních údajů? Jeho cílem je sjednotit, jak právo chrání naše osobní údaje napříč členskými státy EU a modernizovat ho pro digitální věk. ČR nyní zvažuje, jakým způsobem promítne přijatou legislativu do národního práva. Koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza si v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu předsevzal, že k jednomu stolu sezve jak zástupce firem a podnikatelů, tak českou státní správu. Ti spolu dne 18. října 2016 na téma Obecného nařízení a jeho začlenění do práva a praxe v ČR debatovali v rámci pracovní skupiny koordinované Úřadem vlády už podruhé.  

Tentokrát se věnovali problematice tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnost tuto pozici zřídit vyplývá z nařízení jak pro veřejné orgány, tak pro ty podniky, jejichž hlavní činnost spočívá ve zpracování osobních údajů. Typicky půjde např. o personální nebo marketingové agentury. Ovšem rozsah společností, na které tato povinnost zřídit styčnou osobu pro kontrolu nad prací s osobními daty dopadne, bude ještě předmětem dalších debat, a to i v EU.

Pověřenci budou dbát na to, aby jejich zaměstnavatel patřičně nakládal s osobními údaji klientů a budou sloužit jako možné kontaktní místo pro dozorový orgán i pro samotné klienty v případě nejasností či stížností. Na dotazy a připomínky soukromého sektoru odpovídali zástupci Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří se účastní i vyjednávání a pracovních skupin na úrovni EU v Bruselu. Jak se ukázalo, řada věcí bude ještě potřebovat podrobnější výklad. Ten by měla poskytnout skupina zasedající v Bruselu, ve které pracují úřady na ochranu osobních údajů z celé EU. Mezi takové otázky např. patří to, zda funkci pověřence bude moci vykonávat jen fyzická osoba či také právnická osoba nebo jakou míru odpovědnosti pověřenec ponese. Další jednání k tématu obecného  nařízení chystáme opět na začátku listopadu.