Výbor pro digitální ekonomiku řešil naplňování Akčního plánu

V pondělí 12. prosince se v Hrzánském paláci uskutečnilo třetí jednání Výboru pro digitální ekonomiku. Jeho tématy byly naplňování opatření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a jeho aktualizace k lednu příštího roku. Diskuse zároveň proběhla k tématu aktivit v oblasti Společnost 4.0.

Výbor pro digitální ekonomiku je součástí  Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Předsedá mu koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza. Členové výboru z řad ministerstev, byznysu a sociálních a hospodářských partnerů se v úvodu zabývali naplňováním opatření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který je klíčovým materiálem pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky.

Tým koordinátora pro digitální agendu představil posun a stav opatření v pěti hlavních prioritách Akčního plánu – e-skills, e-commerce, e-government, e-bezpečnost a e-výzvy. Jedná se především o identifikaci bariér v oblasti e-commerce, spuštění Iniciativy 202020 a pravidelná jednání pracovní skupiny k ochraně osobních údajů, která se zabývá co nevhodnější implementací evropského nařízení k ochraně osobních údajů.

V oblasti e-výzev pak koordinátor digitální agendy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem Otakara Motejla spustil dotazník nejžádanějších dat k otevření. Začátkem příštího roku by měl zároveň tým koordinátora dokončit právní analýzu ke sdílené ekonomice. Výbor se rovněž zabýval současnými aktivitami v oblasti Společnosti 4.0 a představením trendů v Evropské unii.

Více informací k prioritám, opatřením a novinkám v oblasti digitální agendy naleznete na webových stránkách Digiczech.eu.