Vláda vzala na vědomí čtvrtou Zprávu o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

Kabinet Bohuslava Sobotky se v pondělí 21. srpna věnoval v pořadí již čtvrté Zprávě o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Materiál představuje aktuální plnění opatření stanovených v rámci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, jehož aktualizovaná verze byla vládou schválena v březnu 2017.

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu byl vládou přijat v srpnu 2015 a doposud proběhly tři jeho aktualizace.
Cílem Akčního plánu je shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě a koordinátor digitální agendy na podporu rozvoje digitálního trhu realizují. Plán nenahrazuje existující schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje. Akční plán pokrývá oblast digitálního trhu v celé jeho šíři a věnuje se komplexně všem aspektům, které tato horizontální problematika zahrnuje. Všechna plánovaná opatření jsou rovněž vymezena termínově.

Aktualizovanou verzi Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu z března 2017 naleznete zde.
Čtvrtou Zprávu o implementaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu naleznete zde.