Vláda se vydala na cestu ke Společnosti 4.0 a podpořila tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Vláda se na svém jednání v pondělí 25. září věnovala Akčnímu plánu pro Společnost 4.0 a Zásadám pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Akční plán je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0. Digitálně přívětivá legislativa představuje základ pro fungování veřejné správy 21. století a pro její efektivní a optimalizovaný výkon. Zpracování obou materiálů vychází z úkolů stanovených Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu.

Akční plán pro Společnost 4.0 formuluje prioritní úkoly, které si vláda stanovuje v kontextu celospolečenských výzev spojených s dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost. Materiál představuje konkrétní oblasti, na něž je třeba v zájmu úspěšného rozvoje naší společnosti zaměřit pozornost. Jedná se o následující pilíře Společnosti 4.0 – konektivita a mobilita, vzdělávání a trh práce, elektronizace veřejné správy, bezpečnost (kybernetická a ochrana osobních údajů) a průmysl, podnikání a konkurenceschopnost.

Druhým materiálem z oblasti digitální agendy, kterému se dnes vláda věnovala, jsou Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. Základem dokumentu je deset zásad, které by měly být nápomocny všem, kteří jsou zapojeni do tvorby či hodnocení legislativy. Přílohu zásad tvoří téměř dvě desítky otázek, jejichž zodpovězením bude umožněno dodržování zásad. Jedná se o první ucelený nástroj pro autory legislativy, ale také pro tvůrce strategií v jednotlivých ministerstvech, ICT architekty a v neposlední řadě pro hodnotitele návrhů právních předpisů. Oba dokumenty vznikly ve spolupráci digitálního koordinátora ČR a Sekce Legislativní rady vlády.

„Dnešní jednání vlády přineslo další kroky k rozvoji digitální ekonomiky. Díky Akčnímu plánu pro Společnost 4.0 jsme si stanovili jasná opatření, která nám pomůžou efektivněji reagovat na změny spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí. Za velký úspěch vnímám i to, že vláda vzala na vědomí Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy. V celé řadě agend veřejné správy musí občan dokládat informace, které ale veřejná správa již dávno ví. Díky Zásadám bych už například nemusel dokazovat, že jsem řidičem, protože si legislativci uvědomí, že je možné využít údaje z informačního systému Ministerstva dopravy,“ dodal koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.

Dokumenty ke stažení:
Akční plán pro Společnost 4.0
Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy