Vláda se věnovala sdílené ekonomice a otázce její regulace

Kabinet Bohuslava Sobotky se v pondělí 4. září zabýval analýzou sdílené ekonomiky a digitálních platforem a otázkou dalšího postupu v této oblasti. Na základě proběhlé diskuze a závěrů analýzy vláda stanovila úkoly jednotlivým ministerstvům, jejichž splnění přispěje k lepšímu pochopení toho, jaký vliv má tento fenomén na českou ekonomiku a společnost.

Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem se věnuje tématu ve třech rovinách – obecně definuje jednotlivé aktéry a typy poskytnutých služeb a následně představuje fenomén sdílené ekonomiky z právního a ekonomického hlediska.

Ministerstva dostala za úkol do konce tohoto roku vytvořit přehled právních předpisů, kterých se problematika sdílené ekonomiky dotýká. Zaměřit se mají i na to, zda jsou současné nástroje, které stát používá ke kontrole provozování tradičních služeb, dostatečné i vzhledem k tomuto trendu. Speciální úkoly pak byly uloženy některým ministerstvům, jejichž působnost se sdílené ekonomiky přímo dotýká. Týkají se například otázky vymahatelnosti místních poplatků, daní a pojistného, povinnosti kladené na poskytovatele služeb v oblasti krátkodobého ubytování, dopady na pracovněprávní vztahy a oblasti sdílené dopravy a taxislužby.

„Analýza a dnes schválené úkoly pro jednotlivé resorty jsou prvním krokem k jasnému právnímu ukotvení fenoménu sdílené ekonomiky. Už letos v dubnu, kdy mne vláda jmenovala do funkce, jsem si jako jednu z priorit dal právě jednotný přístup státu ke sdílené ekonomice. Jsem rád, že se daří najít takový kompromis, kdy na jedné straně nové inovativní obchodní modely stát neudusí novou regulací a na druhé straně je to příležitost se zamyslet, zda některé povinnosti pro stávající poskytovatele služeb dávají ještě smysl,“ dodal koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.

Úkoly, které byly uloženy ministerstvům a ústředním orgánům státní správy musí být splněny do konce roku 2017 a ledna 2018.

 

Analýza sdílené ekonomiky a digitální platforem.