Vláda jmenovala Ondřeje Malého novým digitálním koordinátorem ČR

Vláda na svém jednání ve středu 6. dubna schválila jmenování Ondřeje Malého na pozici koordinátora digitální agendy České republiky. Malý nahradí Tomáše Prouzu, který k 31. březnu 2017 v této funkci skončil.

„Rozvoj digitální ekonomiky je důležitý pro náš průmysl, hospodářský růst a zachování konkurenceschopnosti České republiky v blízké budoucnosti. Digitalizace státní správy a samosprávy má zase usnadnit život našim občanům. Je to pro nás velká výzva, nesmíme zaspat vývoj. Proto věřím, že se Ondřej Malý v nové funkci rychle zorientuje a naváže na práci, kterou dosud odvedl jeho předchůdce Tomáš Prouza,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ondřej Malý se dlouhodobě věnuje oblasti telekomunikací, informačních technologií a digitální agendy. Posledních pět let působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

„Za svou prioritu v roli digikoordinátora považuji odstranění překážek v budování kvalitní internetové infrastruktury, rozvoj e-governmentu především v oblasti služeb pro občany a přípravu státní i soukromé sféry na nová evropská nařízení v čele s ochranou osobních údajů. Pro tato zásadní témata budu hledat shodu napříč politickým spektrem a resorty a těším se samozřejmě i na spolupráci se soukromou a neziskovou sférou,“ dodává Ondřej Malý.

Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky se oblasti digitální agendy věnuje už od začátku mandátu v roce 2014, kdy se k této problematice přihlásil také ve svém programovém prohlášení. Digitální agenda zasahuje do působení všech ministerstev a má velký dopad na konkurenceschopnost a hospodářský růst. V květnu minulého roku se vláda rozhodla zřídit post koordinátora digitální agendy ČR. Jeho úkolem je sladit vládní aktivity na podporu digitální ekonomiky a digitalizace veřejné správy, zajišťovat komunikaci mezi ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a spolupracovat s hospodářskými a sociálními partnery.

Priority, na které se koordinátor digitální agendy zaměřuje, určuje mimo jiné Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, který byl aktualizován na začátku letošního roku.