Vláda dále rozvíjí digitální ekonomiku, schválila druhou aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

Vláda na svém dnešním jednání schválila druhou aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Jedná se o klíčový materiál, který představuje postup České republiky v rozvoji digitalizace a digitální ekonomiky. Akční plán vznikl v srpnu 2015 a byl dále rozvíjen pod vedením koordinátora digitální agendy ČR Tomáše Prouzy. Materiál prošel detailní diskusi s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a ICT byznysem.

Hlavní cíl Akčního plánu spočívá v zastřešení vládní politiky v oblasti digitální agendy a ve stanovení klíčových opatření pro rozvoj digitálního trhu, která mají jasně určená své gestory ve státní správě a časové určení realizace. První aktualizace těchto opatření proběhla v říjnu 2016. Stanovení nových opatření se již neočekává, neboť jedním z aktuálních opatření je vznik Akčního plánu pro Společnost 4.0., který bude sloužit jako jediný zastřešující materiál a bude do něho zakomponován stávající Akční plán pro rozvoj digitálního trhu.

Rozvoj a posílení digitální ekonomiky zůstávají jednou z významných priorit české vlády. Druhá aktualizace Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu jasně stanoví další konkrétní úkoly a cíle pro blízkou budoucnost, které pomůžou posilovat konkurenceschopnost České republiky a držet krok s ostatními členskými státy Evropské unie.

„Cesta jednoho zastřešujícího dokumentu pro digitální agendu se nám osvědčila. V aktualizaci Akčního plánu jsme si stanovili nová krátkodobá opatření, která nám pomůžou reagovat na celospolečenské dopady digitalizace a pracovat s nimi. Velký potenciál vidím hlavně v rozvoji digitálního vzdělávání a budování silné vize e-governmentu, v jejímž centru musí stát občan a jeho potřeby,“ uvedl koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza

Mezi nová opatření, která byla ke každé z pěti priorit koordinátora digitální agendy rozpracována, patří například užší spolupráce s Legislativní radou vlády za účelem vzniku metodiky pro digitálně přívětivějších zákonů nebo příprava na evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Fenomén sdílené ekonomiky zůstává i nadále významnou prioritou vlády, proto bude dále rozpracována analýza možných právních ošetření, která bude doplněna o analýzu ekonomických dopadů.

Aktualizace Akčního plán byla intenzivně konzultována s ministerstvy a hospodářskými a sociálními partnery. Byla projednána na plénu Rady hospodářské a sociální dohody a Výborem pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Celé znění Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu najdete na webových stránkách digiczech.eu.