Vláda dala zelenou úplnému elektronickému podání a e-fakturám ve státní správě

Kabinet ve středu 10. května schválil materiál k realizaci úplného elektronického podání a povinného přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy. Jejich zajištění přispěje k celkové digitalizaci státní správy a sníží nároky kladené na občany a soukromý sektor.

„Pro českou vládu je klíčové, aby česká státní správa sledovala trend digitalizace. Proto jsme vyslyšeli přání občanů a sociálních partnerů a udělali jsme důležitý krok na cestě k úplnému elektronickému podání a povinnému přijímání elektronických faktur. Jedná se o základní pilíř elektronizace veřejné správy, který výrazně sníží administrativní náročnost pro občany, podnikatelské subjekty i pro státní správu samotnou,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Dnes schválený materiál jednotlivým ústředním orgánům státní správy ukládá, aby do konce příští roku zajistily ve svých úřadech a podřízených organizacích příjem elektronických faktur a úplných elektronických podání. Konec příštího roku pro přijímání e-faktur je shodný s termínem, který pro přijímání e-faktur ukládá evropská legislativa zadavatelům veřejných zakázek.
Ústřední orgány státní správy jsou z technologického hlediska na realizaci úplného elektronického podání a elektronické fakturace připraveny, ale musí efektivněji nastavit své interní procesy. Zajištění těchto kroků představuje praktické naplnění hesla „obíhají data, ne občané“ (data only once).

„Jsem rád, že jsme splnili další opatření z Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Díky tomu se můžeme pokračovat v digitalizaci české státní správy. Do konce září předložím vládě zprávu o připravenosti jednotlivých úřadů na zajištění elektronického podání a e-fakturace,“ dodal koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý.

Plán realizace úplného elektronického podání a přijímání elektronických faktur je rozdělen do tří etap. Do konce srpna musí úřady informovat koordinátora digitální agendy ČR o stavu svých systémů na přijímání elektronických podání a e-faktur. Do konce roku následně jednotlivé ústřední orgány státní správy musí upravit své interní postupy tak, aby byly schopny zajistit přijímání. Finální etapa je stanovena na konec roku 2018, odkdy musí úřady elektronická podání a e-faktury přijímat.