Ve Strakově akademii se uskutečnilo jednání k otázkám jednotného digitálního trhu v Evropě

Ve středu 25. října 2017 proběhlo na Úřadu vlády setkání k tématu e-Commerce a evropských digitálních iniciativ. Jednání se zaměřilo na identifikaci horizontálních otázek v oblasti jednotného digitálního trhu v Evropě a následnou diskuzi mezi zástupci státní správy, hospodářských a sociálních partnerů, asociací a dalších dotčených subjektů. Setkání svolal koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý v návaznosti na zářijový Digitální summit v Tallinnu a říjnové jednání Evropské rady.

Jednotný digitální trh patří mezi hlavní priority Evropské komise, podle jejíchž zdrojů by plně funkční digitální trh mohl evropské ekonomice přispět 415 miliard eur ročně a vytvořit tisíce nových pracovních míst. Od května 2015 ke dnešnímu dni Evropská komise předložila v rámci strategie pro jednotný digitální trh 35 legislativních návrhů a politických iniciativ.

Pro Českou republiku je dotvoření jednotného digitálního trhu v Evropě klíčovou otázkou. V červnu tohoto roku se proto připojila k dalším 16 státům Evropské unie, které v dopisu adresovaném předsedovi Evropské rady zdůrazňuje roli digitální agendy pro budoucnost EU a žádá Donalda Tuska o pravidelné řešení tohoto tématu na evropských summitech té nejvyšší úrovně.

Tématem setkání byly následující dokumenty spojené s budováním jednotného digitálního trhu v Evropě: