Úřad vlády zveřejnil svá otevřená data

V pondělí 17. července 2017 spustil Úřad vlády ČR na svých webových stránkách portál Otevřená data, kde publikoval svá data v podobě datových sad. Došlo tak ke splnění jednoho z podstatných opatření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a jedné z priorit koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého a Úřad vlády tím zároveň jde příkladem dalším rezortům.

Oblast otevřených dat tvoří důležitou součást moderní a transparentní veřejné správy, je nedílnou součástí koncepce e-Governmentu a také inspirativním zdrojem pro tvorbu inovativních služeb. Otevřená data jsou data zveřejněná na internetu, která jsou: úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení, dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Otevírání dat je rovněž součástí Akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), jehož gestorem je Oddělení boje proti korupci při Úřadu vlády. Formát a struktura otevřených dat umožňují jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dále volně zpracovávána, například v rámci softwarových aplikací. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Cílem je, aby všechna otevřená data byla postupně shromažďována v Národním katalogu otevřených dat, který je dostupný na Portálu veřejné správy a slouží jako centrální místo poskytující datové sady.

Portál „Otevřená data“, který byl spuštěn dne 17. července 2017 na webových stránkách Úřadu vlády, je určen pro publikaci otevřených dat, která vlastní a spravuje právě ÚV ČR. Otevřená data jsou publikována jako datové sady. V současnosti se povedlo publikovat datové sady, které obsahují seznamy poradních orgánů ÚV ČR, rejstřík certifikátorů a vypracované analytické, statistické a strategické dokumenty ÚV ČR. Portál slouží zároveň jako úložiště datových sad, které jsou oficiálně považovány za otevřená data od 25. července 2017, kdy splnily zákonný požadavek a byly zaregistrovány v Národním katalogu otevřených dat. Smyslem této aktivity je jít příkladem ostatním resortům, které s otevíráním dat zatím nezačaly. Do budoucna je cílem ÚV ČR zveřejnit další datové sady a přispět tak ke zvyšování transparentnosti veřejné správy.

Vedle interních zaměstnanců ÚV ČR (tým koordinátora digitální agendy ČR, Odbor IT, aktivní kurátoři dat) patří také velký dík týmu Národního koordinátora otevřených dat v ČR za technickou podporu a cenné rady při samotném procesu otevírání dat.
Pokud se chcete o otevřených datech dozvědět více, navštivte webové stránky https://opendata.gov.cz/