Úřad vlády uspořádal konzultace k volnému toku dat v Evropě

V pondělí 27. března a ve čtvrtek 6. dubna se na Úřadu vlády uskutečnila konzultační jednání se zástupci ministerstev a hospodářských a sociálních partnerů k tématice volného pohybu dat („free flow of data“) a sdělení „Budování evropské ekonomiky založené na datech“. Toto Sdělení navazuje na Strategii pro jednotný digitální trh v Evropě a aktivity spojené s datovou ekonomikou, big daty a cloud computingem.

Evropská komise předpokládá, že by odstranění lokalizačních opatření dat mohlo vést k růstu HDP a rozvoji start-upů a inovací. Zároveň by volný tok dat posloužil jako účinný nástroj v boji proti digitálnímu protekcionismu.

V prosinci 2016 skupina čtrnácti stejně smýšlejících států Evropské unie (součástí i Česká republika) v čele s Polskem, Estonskem, Dánskem a Švédskem připravila společný dopis, kterým podpořila budování jednotného digitálního trhu, myšlenku volného toku dat v EU a vyzvala Evropskou komisi ke zpracování legislativního návrhu. V pozičním dokumentu skupina stejně smýšlejících států zdůrazňuje, aby případný legislativní návrh umožňoval výjimky ze zákazu lokalizace dat z důvodu národní bezpečnosti. Česká republika bude prosazovat, aby Evropská komise takové výjimky jasně specifikovala, aby nedocházelo k jejich zneužití s cílem nepřiměřeně omezovat volný tok dat.

Podporu legislativní akci rovněž vyslovili hospodářští a sociální partneři, zástupci firem i spotřebitelů. Česká republika vidí v zavedení principu volného toku dat napříč EU potenciál pro odstranění nadbytečné administrativní zátěže a neodůvodněných či nepřiměřených požadavků, kterým české malé a střední podniky čelí v případech, kdy chtějí působit na zahraničních trzích v EU. Legislativa by mohla prospět i rozvoji datových center a zvýšení inovativnosti a konkurenceschopnosti české i evropské ekonomiky.

K tématice volného toku dat probíhá do 26. dubna veřejná konzultace Evropské komise. Úřad vlády vybízí subjekty na trhu, aby do ní přispěli a napomohly tak tomu, aby byl hlas českých firem a spotřebitelů v Evropě slyšet.