ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe

ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe

  • 4.12.2018
  • AUSTRIA CENTER VIENNA
    BRUNO-KREISKY-PLATZ 1
    Wien #

ICT 2018 s podnázvem Imagine Digital – Connect Europe je akcí pořádanou Evropskou komisí ve spolupráci s rakouským předsednictvím Rady EU.  Každoroční konference zaměřená převážně na témata výzkumu, vývoje a inovací nových technologií se bude letos vzabývat stanovením priorit EU v oblasti digitální transformace evropské společnosti a průmyslu. Událost je složena z hlavního programu konference, neformálních doprovodných programů, networkingů i tematických výstav pojících se k vývoji a využití nových technologií.

Více informací o programu události a možnostech registrace najdete v odkazu: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-2018-imagine-digital-connect-europe