Tripartita schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Plénum tripartity dnes projednalo Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Akční plán byl zpracován v úzké spolupráci s věcnými resorty a sociálními a hospodářskými partnery po projednání tripartitou by měl být Akční plán schválen na začátku října vládou.

Cílem Akčního plánu je shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují. Plán nenahrazuje existující klíčové dokumenty, ale zastřešuje je. Součástí Akčního plánu je také úvodní kapitola o koordinaci digitální agendy.

Smyslem zřízení funkce koordinátora digitální agendy je zastřešovat a propojovat vládní aktivity na podporu digitální agendy a zajišťovat intenzivní spolupráci v rámci veřejné správy a komunikaci s odbornou i laickou veřejností.

Součástí Akčního plánu je také závazek intenzivně komunikovat všechna plánovaná opatření se sociálními a hospodářskými partnery, se zákonodárci i občanskou společností.