Tripartita projednala aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu

Plénum tripartity v pondělí 20. února projednalo aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu. Tato aktualizace proběhla v úzké spolupráci s příslušnými ministerstvy, sociálními a hospodářskými partnery a představuje krátkodobá opatření pro rozvoj digitální ekonomiky v České republice.

I nadále je cílem Akčního plánu shrnout na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jsou jednotlivými úřady státní správy pro rozvoj digitálního trhu připravena.

Využívání digitálních technologií je v České republice čím dál tím významnější a jejich podíl na HDP je zhruba 4 %. Roste počet lidí zaměstnaných v digitálním sektoru a na pracovním trhu jsou kladeny stále vyšší nároky na digitální gramotnost.

Poté, co jsme v rámci Inciativy 202020 zmapovali online služby státu, je nyní potřeba se zaměřit na jejich lepší využitelnost a uživatelskou přívětivost. Chystáme proto spolu s dalšími partnery vizi e-governmentu. Také připravujeme metodiku pro ministerstva, jak při tvorbě zákonů zohlednit dopady digitální ekonomiku a digitalizaci veřejné správy.

Velký důraz klademe rovněž na oblast ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. V případě ochrany osobních údajů je zásadní připravit soukromou i veřejnou sféru na nové nařízení platné od května 2018. Zásadní roli v této přípravě hraje pracovní skupina, která se schází na Úřadu vlády.

Kybernetickou bezpečnost ČR bude mít nově na starosti samostatný úřad. Národní bezpečnostní úřad zároveň pracuje na auditu státní infrastruktury a navrhne, jak zabezpečit státní správu před kybernetickými útoky. Dále budeme pokračovat ve školení zaměstnanců státní správy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Mezi významnými prioritami vlády zůstává zaměření se na fenomén sdílené ekonomiky a její ošetření v českém právním prostředí. V únoru jsme představili první návrh právní analýzy, která přichází s variantami od zachování současného stavu sdílené ekonomiky přes malé legislativní zásahy, až po vznik speciální legislativy. Do léta plánujeme představit analýzu zaměřenou na ekonomické dopady sdílené ekonomiky v ČR.

Významný úkol na nás čeká v rozvoji start-upů, který bude podpořen pomocí projektu „Tržiště pro start-upy a firmy“ a spoluprací s příslušnými resorty a institucemi.