Společně otevíráme data

V úterý 22. listopadu se konalo vyhlášení výsledků soutěže Společně otevíráme data, které poskytl záštitu koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. Z přihlášených 30 aplikací vybrala odborná porota za vítěze aplikaci Hlídač Smluv, který pomocí dat z Registru smluv umožňuje veřejnou kontrolu obchodování státu a místní správy, politiků a firem.

Na druhém místě se umístila aplikace Mapa samospráv, která slouží k dohledání dokumentů radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě (například informace o záměru výstavby, prodeje nebo pronájmu obecní nemovitosti) a na třetím místě portál Podejto, který si klade za cíl usnadnit občanům/podnikatelům komunikaci s úřady.

Počet přihlášených aplikací byl v letošním roce opravdu velký, a to i v mezinárodním srovnání, což značí, že otevřená data u nás mají své místo a je třeba akce tohoto typu podporovat tak, abychom v ČR vytvořili ještě inovativnější a kreativnější prostředí.

Jaké otázky během slavnostního vyhlášení směřovaly na digitálního koordinátora?

Je skvělé, že Tomáš Prouza opakovaně vyjádřil otevřeným datům podporu a bere je jako jednu ze svých priorit. Proč to dělá?
• Otevřená data mají obrovský potenciál. Zaprvé zvyšují transparentnost státní správy, která prostřednictvím otevřených dat může podávat žádané a užitečné informace o své činnosti. Ať už jde o tzv. rozklikávací rozpočty, náklady resortů na provoz, veřejné zakázky či obsazovaná místa.
• Zadruhé open data hrají obrovskou roli v podpoře inovací, kde mohou sloužit kreativním lidem k vývoji užitečných služeb a aplikací, které ulehčují život nejen občanům, ale i samosprávám. Stačí se podívat na aplikace, které jsme si dnes tady představili.

Jak jsme na tom v porovnání s Evropou?
• Česká republika se v mezinárodních hodnoceních v oblasti otevřených dat zlepšuje. Začátkem října byl publikován nový žebříček Komise (pro domo: Open data maturity report), který hodnotí stav otevřených dat členských států.
• Česká republika se oproti předešlým rokům posunula v tomto hodnocení o třídu výš z kategorie Beginners do kategorie Followers.
• Znamená to, že jsme úspěšně vytvořili základy pro rozvoj otevřených dat v ČR s definovanými cíli dalšího vývoje.
• Když odhlédneme od žebříčků, tak i ze soutěže Společně otevíráme data, jaký zájem o open data je. To, že se přihlásily tři desítky projektů je skvělá zpráva a důkaz toho, že otevírání dat v ČR se daří.

Co plánuje koordinátor digitální agendy v oblasti otevřených dat v následujícím roce?
• Intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem vnitra a Fondem Otakara Motejla. Ve spolupráci s nimi jsme minulý týden spustili na našem webu Digiczech.eu webový formulář, pomocí něhož může každý zasílat náměty na data, která by se podle něj měla otevřít.
• V nejbližší době budeme kontaktovat profesní komory s cílem zjistit, jaké mají datové potřeby.
• Jednotlivé náměty budou poté diskutovány v pracovní skupině poskytovatelů dat, kterou zakládá Ministerstvo vnitra.
• Interně nyní mapujeme data, která má Úřad vlády k dispozici s cílem zapojit i Úřad vlády do otevírání dat.
• Samozřejmě budeme i nadále podporovat aktivity jako je tato soutěž, a které vedou k propagaci tématu otevřených dat.