Rok do GDPR. Koordinátor digitální agendy uspořádal konferenci pro malé a střední podniky

Ve čtvrtek 18. května uspořádal koordinátor digitální agendy ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Národním centrem pro digitální ekonomiku na půdě Strakovy akademie konferenci s názvem „GDPR: Výzva pro malé a střední podniky“. Na konferenci vedle koordinátora vystoupila evropská komisařka Věra Jourová, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, zástupce velvyslance ČR při EU Jaroslav Zajíček či členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

Zvyšování povědomí a zprostředkování diskuze o obecném nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR je jednou z priorit koordinátora digitální agendy Ondřeje Malého. Výrazně se nařízení odráží také v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu.

Na konferenci, které se zúčastnili především zástupci malých a středních podniků vystoupili vedle koordinátora digitální agendy komisařka Věra Jourová, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a další. Cílem konference bylo malé a střední podniky podpořit v přípravě na nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost v květnu příštího roku.

Ochrana osobních údajů je v jednadvacátém století jedním z naprosto zásadních témat. Inovovat stará pravidla tak bylo určitě potřeba, protože právo na ochranu soukromí je nutné dodržovat i v online prostoru. A firmy všech velikostí musí mít o pravidlech jasno, aby mohly bez obav rozvíjet svůj business kdekoliv v Evropě,“ uvedl Ondřej Malý.

GDPR je přelomovou normou v oblasti ochrany osobních údajů, která sjednotí pravidla napříč všemi členskými státy EU. Zavádí několik novinek, které se dotknou firem nehledě na jejich velikost. Vzhledem k tomu, že menší podniky nemají velká právní oddělení, know-how nebo potřebné zkušenosti s adaptací na evropskou legislativu tak, jako tomu je u velkých a zavedených firem, zaměřila se konference pořádaná na půdě Úřadu vlády právě na ně.

Užitečné odkazy a informace:

Podkladový dokument konference (vypracován Národním centrem pro digitální ekonomiku)
Infografika (vypracována Sdružením pro internetový rozvoj)

Weby
https://www.uoou.cz/
Web českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, který k GDPR uvádí mnoho praktických informací a také obsahuje celou řadu stanovisek a jiných podkladů ke stávající právní úpravě, které budou i za účinnosti GDPR částečně (někdy i plně) aplikovatelné.

http://www.gdprakademie.cz/
Vzdělávací systém spuštěný Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

http://www.gdprcompliance.eu/category/novinky/
Web Národního centra pro digitální ekonomiku o GDPR a novinkách v této oblasti.

http://www.spir.cz/temata/126
Webové stránky Sdružení pro internetový rozvoj, které se ve speciální sekci věnují tématu GDPR.

http://www.eugdpr.org/the-regulation.html
Nezávislý web o nařízení GDPR, který přináší praktický náhled na některá zajímavá témata.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083
Web o aktivitách evropské Pracovní skupiny 29 ve vztahu ke GDPR, kde jsou zejména k dispozici aktuální výkladová stanoviska k vybraným tématům („Guidelines“).

https://ico.org.uk/
Web britského dozorového úřadu (obdoba ÚOOÚ), který je jeden z nejaktivnějších dozorových úřadů v rámci EU, tento web tak obsahuje celou řadu prakticky použitelných materiálů o GDPR a ochraně osobních údajů jako takové.

http://www.ochranaudaju.cz/
Webové stránky Spolku pro ochranu osobních údajů.

https://iapp.org/
Web organizace sdružující profesionály v oblasti ochrany osobních údajů, který obsahuje celou řadu praktických informací nejen o GDPR.

http://www.informationpolicycentre.com/
Webové stránky Centre for European Policy and Leadership.

Knihy
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/gdpr-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-2016-679-eu-prakticky-komentar.p3927.html
První a prozatím jediný český praktický komentář o ochraně osobních údajů, který bude vycházet v následujících dnech. Tento komentář bude dostupný také v ASPI.

LinkedIn
https://www.linkedin.com/groups/8113510
Velmi aktivní česká skupina o GDPR, která pravidelně uvádí aktuální novinky z této oblasti.

https://www.linkedin.com/groups/13503759
Skupina Národního centra pro digitální ekonomiku, kde jsou uvedeny nejzajímavější novinky z oblasti GDPR.