Pracovní skupina ke sdílené ekonomice diskutovala právní analýzu sdílené ekonomiky

V pondělí 13. února se na Úřadu vlády konalo čtvrté jednání pracovní skupiny ke sdílené ekonomice. Předmětem jednání bylo představení právní analýzy ke sdílené ekonomice, která popisuje existující platformy a navrhuje několik variant, jak by mohlo být sdílení ošetřeno do budoucna legislativní formou.

Většina z nás již slyšela o platformách, jako je Uber nebo Airbnb. Na trhu je však spousta dalších internetových služeb, které nabízejí například hlídání dětí, úklid, venčení domácích mazlíčků nebo půjčky. Stále narůstající obliba těchto služeb nás přivádí k otázce, jak jsou na tyto nové aktivity odehrávající se z velké části v digitálním prostoru připraveny naše zákony. Koordinátor digitální agendy a jeho tým hledá odpověď v analýze, jejíž první verze byla včera diskutována s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a nevládními asociacemi.

Hlavním cílem analýzy je představit modelové směry, jimiž by se mohlo právní ošetření fenoménu sdílené ekonomiky vydat. Analýza přichází se širokou škálou možností. Od nulové varianty, tedy zachování současného stavu, který však znamená, že některé platformy mohou být vnímány na pokraji šedé zóně ekonomiky, protože nesplňují všechna pravidla platná pro klasické podnikání. Další variantou je menší zásah do právního rámce v oblasti živnostenského a občanského zákona v oblasti úpravy definice podnikání nebo větší zásah, který by znamenal vytvoření speciálního horizontálního zákona pro sdílenou ekonomiku a také úpravy jednotlivých sektorových předpisů např. v oblasti ubytování či dopravy. Dokument totiž pokrývá právě vybrané sektory sdílené ekonomiky, kterými jsou doprava, sdílené finance, cestovní ruch a sdílené ubytování.
Právní analýza bude do léta doplněna o ekonomickou analýzu, která se zaměří na vyčíslení velikosti a dopadu sdílení na českou ekonomiku.

Do diskuze nad právní analýzou se zapojili zejména zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské konfederace odborových svazů, Ministerstva financí, Svazu měst a obcí, Ministerstva dopravy nebo Svazu průmyslu a dopravy. Členové pracovní skupiny se shodli nad citlivostí otázky sdílené ekonomiky jako oblasti, která již dnes začíná významně ovlivňovat pracovní trh a tradiční modely podnikání. Zároveň byla v rámci diskuze otevřena zásadní otázka poskytování dat o činnosti a transakcích, které platformy provádějí. V diskusi několikrát zaznělo, že pro stát je klíčové, aby tato data od platforem měl k dispozici, a to jak pro účely jejich lepšího zmapování, tak plnění daňových povinností. Další důležitá oblast, která byla často zmiňována je odpovědnost platforem za případné škody a celková ochrana spotřebitele využívajícího služeb sdílení.
V blízké době proběhnou další mezirezortní konzultace, na základě kterých bude analýza dále rozpracována a následně předložena vládě pro informaci.

Právní analýza sdílené ekonomiky je jedním z opatření stanovených v rámci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.