Páté jednání pracovní skupiny k ochraně osobních údajů

V úterý 17. ledna 2017 se na půdě Úřadu vlády uskutečnilo páté jednání pracovní skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů. Tato platforma sdružuje zástupce státní správy, Úřadu pro ochranu osobních údajů a zástupce českých firem. Cílem pracovní skupiny je zprostředkovat dostatečnou diskuzi mezi státní a soukromou sférou za účelem dosažení připravenosti na očekávané změny.

Hlavním bodem jednání byla diskuze nad výkladovými pokyny a odpověďmi na časté otázky k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a k právu na přenositelnost údajů. Tyto pokyny byly vydány evropskou skupinou, jež sdružuje dozorové orgány členských státu (za ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, ÚOOÚ). Cílem pokynů je doplnit ustanovení nařízení o ochraně osobních údajů o výklad, který pomůže členským státům a dotčeným subjektům připravit se na fungování nařízení v praxi. Otázky ze strany podnikatelského sektoru byly zodpovídány zástupkyní ÚOOÚ, která se vypracování pokynů za Českou republiku účastnila.

Druhým bodem jednání pracovní skupiny byl nedávno zveřejněný návrh nařízení k ePrivacy. Cílem tohoto nařízení je zajištění ochrany osobních údajů a soukromí v elektronické komunikaci. Do diskuze se zapojili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, které je hlavním gestorem nařízení. Návrh byl představen a nyní probíhá vypracování pozice České republiky, které budeme zastávat při vyjednávání v Radě Evropské unie. Pro podobu konečné rámcové pozice je klíčová zpětná vazba od českých firem a zástupců soukromého sektoru.

Diskuze nad návrhem nařízení k ePrivacy bude předmětem dalšího setkání pracovní skupiny, které se uskuteční v únoru.