Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy

V úterý 20. září proběhl ve spolupráci s koordinátorem digitální agendy ČR a Hlavním architektem eGovernmentu ČR v Gobelínovém sále Hrzánského paláce odborný seminář na téma “Otevřená data – příležitosti, překážky a výzvy pro úřady a firmy”. Na semináři zazněly přednášky představující účastníkům otevřená data v ČR a zahraničí s popisem příkladů a využití otevřených dat praxi. V druhé části byly představeny standardy publikace a katalogizace otevřených dat včetně tématu propojitelných otevřených dat. Seminář byl zakončen panelovou diskusí.Na semináři zazněly přednášky představující účastníkům otevřená data v ČR a zahraničí s popisem příkladů a využití otevřených dat praxi. V druhé části byly představeny standardy publikace a katalogizace otevřených dat včetně tématu propojených otevřených dat. Přednášejícími byli Národním koordinátor otevřených dat Michal Kubáň, advokát otevřených dat z Fondu Otakara Motejla Michal Tošovský, expert v oblasti propojených dat Jakub Klímek z MFF UK a expert v oblasti otevřených dat Dušan Chlapek z FIS VŠE. Seminář byl zakončen panelovou diskusí.

„Otevřená data tvoří důležitou součást moderní a transparentní veřejné správy a jsou nedílnou součástí e-Governmentu,“ zmiňuje nově aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu.  Jsou otevřená data jenom „buzzwordem“ nebo opravdu zdrojem inovací, produktů a nápadů pro Českou ekonomiku? Jak vypadá situace v otevřených a propojitelných datech v České republice? Jak přistupují k otevřeným datům české instituce veřejné správy? Jaké jsou nejčastější obavy z publikování informací formou otevřených dat a jak tyto obavy můžeme rozptýlit? Jak je na tom Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi? Ve tříhodinové diskuzi, které se zúčastnilo 56 osob, byly probrány výhody a nevýhody otevřených dat, jejich potenciál a vize do budoucnosti.

zdroj: CACIO