Nová aplikace se zaměřila na rizika v online prostředí

Právo: Speciální vzdělávací aplikaci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí, a to zejména dětí, vyvinulo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem aplikace, určené pro operační systém iOS, je nenásilnou formou seznámit rodiče a učitele s vybranými tématy z oblasti IT bezpečnosti a kyberkriminality. Kombinace nízkého povědomí o rizicích a nadbytku času, který děti tráví na internetu, je totiž podle odborníků přímo líhní problémů.

Svědčí o tom i nejrůznější výzkumy, které se týkají například využívání oblíbené sociální sítě Facebook (FB). Mezi největší rizika, která děti podceňují, patří nezabezpečený účet, stejná hesla do sociálních sítí i do e-mailu a v neposlední řadě ochota přidávat si třeba mezi facebookové přátele kohokoli, kdo je o přátelství požádá. Dokládá ji fakt, že více než třetina dětí nezná všechny své facebookové přátele, které mají v profilu.

„Tito,virtuální přátelé‘ potom mají přístup k informacím v profilu dítěte, videím, fotografiím, zprávám a podobně,“ uvedl již dříve vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Kamil Kopecký, který je autorem nové aplikace.
Ve věku od osmi do sedmnácti let má podle výzkumů svůj profil například na FB zhruba osmdesát procent dětí. Většina rodičů, více než devadesát procent, ví, že má jejich dítě účet na FB, a to včetně rodičů dětí mladších 13 let, přičemž minimální věková hranice pro vstup na sociální síť je právě 13 let.

Ochota dětí svádí k jejich zneužívání

O rizicích svědčí i to, že bezmála třetina dětí, které mají svůj profil na FB, už byla požádána o fotografii obličeje, bezmála pětina dětí se měla ukázat na webkameře a zhruba šest procent se jich před ní mělo svléknout. Každé desáté dítě bylo rovněž požádáno, aby facebookovému známému poslalo fotografii, na které je nahé.

Ochota dětí svádí k jejich zneužívání. Letos byl například odsouzen k šesti letům vězení třicetiletý muž z Prostějovska, který v letech 2014 až 2016 loudil na FB pod záminkou zprostředkování práce v modelingu intimní fotografie od školaček z celé republiky.
Pak je jimi vydíral a nutil přes Skype k různým sexuálním praktikám před kamerou. Policisté při vyšetřování zajistili na sedm set pornografických snímků, na kterých byly zobrazeny děti, a také 53 pornografických videozáznamů s nezletilými dívkami. I podobným případům by mohla zabránit nová aplikace vyvinutá v Olomouci.

„Aktuálně má šest klíčových kapitol a tři výzkumné části. S dalšími aktualizacemi ji budeme rozšiřovat a doplňovat. Nyní se aplikace zaměřuje především na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, nebezpečné výzvy, hoax, spam a takzvaný webcam trolling,“ konstatoval její autor.
Kromě částí, které jsou orientované na jednotlivé rizikové fenomény, obsahuje aplikace i kapitolu věnovanou výsledkům výzkumů cílených na české děti a jejich rizikové chování v online prostředí.

Je ke stažení zdarma v AppStoru

Podle Reného Szotkowského, který v Centru vede oddělení výzkumu, jde především o data týkající se kyberšikany a sextingu. V aplikaci jsou však obsaženy také informace o rizikovém seznamování dětí v kyberprostoru. „Na pedagogických fakultách existuje výzkum, jehož výsledky jsou pro současnou společnost velmi užitečné. Odhaluje unikátní informace, z nichž lze čerpat jak pro následnou prevenci, tak i edukaci a intervenci,“ zdůraznil Szotkowski.

Aplikace E-Bezpečí HD je propojena i s online poradnou projektu E-Bezpečí. Rodiče a učitelé proto mohou jednoduchou cestou předat problém, který je trápí, k řešení poradcům, tedy psychologům, IT specialistům i policistům, a zajistit tak včasnou nápravu situace.
Nyní je aplikace E-Bezpečí HD zdarma ke stažení v AppStoru. Mohou ji využívat uživatelé iPhonů a iPadů. Pro operační systém Android bude k dispozici během příštího roku.

Autor: Miloslav Hradil