Nezakazujme Uber

RESPEKT Evropská komise doporučila vládám členských zemí, aby nezakazovaly fungování firem z tzv. sdílené ekonomiky, jako jsou Uber nebo Airbnb. V Německu, Španělsku či Francii narážejí tyto firmy na odpor, státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza ale doporučení komise vítá.
* Jaký postoj má ke sdílené ekonomice česká vláda?
Oficiální názor vlády zatím není, bude se tvořit. Je dobře, že komise povzbuzuje členské státy, aby se nebály nových byznys modelů a inovací. Unie chce jít s dobou a služby sdílené ekonomiky podporuje. Přílišné omezování, či dokonce zakazování bere jako nejzazší možnost.

* Obyvatelé Barcelony, Berlína či Paříže si stěžují, že Airbnb zvyšuje ceny nájemních bytů a vytlačuje tím rezidenty na úkor turistů. Taxikářům zas vadí Uber. Nepostavila se komise na stranu firem proti evropským občanům?
Ne. Samozřejmě je potřeba určit hranici, kdy se ještě jedná o sdílenou ekonomiku, a kdy už o klasický pronájem bytu. Příkladem je Berlín, který Airbnb nezakázal úplně, ale majitelé mohou nabízet maximálně padesát procent plochy svého bytu.

* Mají doporučení komise nějakou váhu, když nejsou právně závazné?
Vodítka komise nejsou závazná, ale nastiňují směr, kterým se bude chystaná legislativa ubírat. Slouží jako návod pro členské státy, aby se vyvarovaly různého pojetí regulace. To by mohlo ve výsledku vytvářet překážky na vnitřním trhu.

rozhovor pro Respekt, 6. 6. 2016