NCKB se opět zúčastnilo Cyber Coalition 2016

Experti z Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) se i letos aktivně zúčastnili mezinárodního cvičení kybernetické bezpečnosti NATO – Cyber Coalition 2016. Cvičení se odehrálo ve dnech 28. listopadu až 2. prosince a bylo řízeno z estonského města Tartu. Cílem cvičení bylo prověřit a následně zdokonalit připravenost Aliance na kybernetické útoky. Cvičení posloužilo také k tomu, že NATO a jeho partneři si vyzkoušeli, jak jsou připraveni reagovat na hrozby 21. století v souladu s mezinárodním právem, včetně Charty OSN. Scénáře byly vymyšleny tak, aby umožnily procvičit rozhodovací procesy a technickou i netechnickou koordinaci při řešení kybernetických incidentů, včetně sdílení informací během kybernetické krize.

Cvičení Cyber Coalition 2016, které je organizováno a řízeno Velitelstvím NATO pro transformaci (Allied Command Transformation), se zúčastnilo více než 700 odborníků na kybernetickou bezpečnost z 27 členských států NATO a dalších partnerských zemí Aliance. Toto cvičení vždy klade velký důraz na komunikaci a spolupráci mezi účastníky a na efektivní překonávání složitých technických problémů spojených s kybernetickými incidenty. NATO k co možná nejreálnější simulaci skutečných útoků využívá speciální cvičiště, které se nachází v NATO Cooperative CyberDefence Centre of Excellence (CCD COE) v Tallinnu.

Česká republika se letošního cvičení zúčastnila již pošesté a jeho koordinace na národní úrovni byla společným úsilím zaměstnanců NCKB a Ministerstva obrany. Hlavní cvičící operační týmy byly GovCERT.CZ a Centrum CIRC MO. Stejně jako v minulém roce cvičily oba odděleně – Centrum CIRC MO ve svých prostorách na půdě Univerzity obrany v Brně a GovCERT.CZ v prostorách NCKB rovněž v Brně. Na obou místech byly přítomny tzv. společné týmy složené ze zástupců státní správy (Ministerstva obrany, Národního bezpečnostního úřadu, Ministerstva zahraničních věcí, Policie České republiky a zpravodajských služeb), soukromého sektoru (národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, společnosti Avast) a akademické sféry (Masarykovy univerzity).

Stejně jako v minulých případech i letos CyberCoalition poskytlo cvičícím příležitost pro spolupráci se svými národními i mezinárodními partnery v oblasti průmyslu a vědeckých institucí.

Více na: https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/akce-udalosti/2507-nckb-se-opet-zucastnilo-cyber-coalition-2016/