Na Úřadu vlády proběhl seminář k volnému toku dat za přítomnosti českého a estonského předsedy vlády

V úterý 23. května se ve Strakově akademii uskutečnil seminář k volnému toku dat, který byl uspořádán premiérem vlády ČR Bohuslavem Sobotkou k příležitosti pracovní návštěvy estonského předsedy vlády Jüri Ratase.  Oblast volného toku dat a digitální ekonomika jsou prioritami estonského předsednictví v Radě Evropské unie, které začne v červenci tohoto roku.

V lednu 2017 zveřejnila Evropská komise sdělení Budování evropské ekonomiky založené na datech. Sdělení představuje další politické a právní kroky, které mají nastartovat evropskou datovou ekonomiku. Datový potenciál vnitřního trhu totiž v současnosti podle Komise není plně využit. Evropská komise předpokládá, že by odstranění lokalizačních opatření dat mohlo vést k růstu HDP a rozvoji start-upů a inovací. Zároveň by volný tok dat posloužil jako účinný nástroj v boji proti digitálnímu protekcionismu.

Na semináři se svými projevy vystoupili předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a předseda vlády Estonské republiky Jüri Ratas. V panelové diskuzi, která se věnovala volnému toku dat jako důležitému ekonomickému faktoru, vystoupil koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý, estonský poradce pro digitální agendu Margus Mägi, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a zástupce společnosti Whitesoft Jan Valdman.

Data, jejich tok a analýza vytváří nové obchodní modely, mění infrastrukturu, společnost i politiku trhu a v neposlední řadě jsou motorem nové ekonomiky. A k tomu jako Evropa nemůžeme zůstat slepí. Volný tok dat se musí stát jedním z pilířů jednotného trhu“, uvedl koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.

Česká republika se připojila k několika pozičním dokumentům připravených v rámci skupiny stejně smýšlejících států, mezi které patří i Estonsko. Dopisy obsahovaly podporu volného toku dat v rámci EU. Apelovaly také na Komisi, aby přišla s legislativním návrhem k tomuto tématu. I díky naší aktivitě se Komise nedávno zavázala, že návrh, který by volný tok dat stanovil jako jeden z horizontálních principů jednotného trhu, připraví během podzimu tohoto roku.
Téma je konzultováno i na národní úrovni. Na přelomu března a dubna uspořádal koordinátor digitální agendy Ondřej Malý k tomuto tématu konzultační jednání se zástupci ministerstev, hospodářských a sociálních partnerů a zástupci spotřebitelů.