Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo expertní jednání k řešení aktuálních otázek sdílené ekonomiky

Ve čtvrtek 5. října proběhlo na Úřadu vlády ČR expertní jednání k aktuální problematice sdílené ekonomiky, konkrétně k aktuálnímu sporu mezi provozovateli taxislužeb v hlavním městě Praze a společností UBER. Jednání, které svolal digitální koordinátor ČR Ondřej Malý, se zúčastnila primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, dále zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy a statutárního města Brna.

Expertní skupina se zaměřila na úkoly stanovené usnesením vlády ze 4. září 2017 č. 615/2017 a na možnosti krátkodobých i dlouhodobých řešení fenoménu sdílené ekonomiky, kam lze zařadit také služby společnosti UBER. Cílem setkání bylo zjistit, jaké kontrolní, dozorové či legislativní možnosti mají jednotlivé strany a věcně příslušné resorty k dispozici.

„Jsem velmi rád, že se dnes u jednoho jednacího stolu sešli zástupci všech relevantních stran, jež se na řešení aktuálního sporu o služby společnosti UBER podílí. Shodli jsme se na společné prioritě hledat rychlé cesty pro efektivní regulaci, která zaručí bezpečnost cestujících, plynulost dopravy, dodržování daňových předpisů a také jednoduché nastavení pravidel,“ uvedl po jednání koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.

V návaznosti na jednání provedou dotčená ministerstva úkoly stanovené zářijovým usnesením vlády, aby bylo možné co nejrychleji reagovat na aktuální stav v oblasti sdílené ekonomiky a nastavit jasná pravidla