Možnosti čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti digitální agendy

Zajímá Vás přehled možností čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v digitální oblasti? Podívejte se na tabulku, kterou jsme pro Vás připravili z veřejně dostupných informací. Jedná se o výzvy, které byly vyhlášeny v jednotlivých operačních programech ke dni 15. listopadu 2017. Všechny tyto výzvy jsou celkově zaměřeny na oblast digitální agendy. 

Přehled aktuálních možností čerpání ESIF v oblasti digitální agendy

Autor: Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR