Mezinárodní seminář k e-govermentu: Jedna brána do veřejné správy a sdílené služby veřejné správy

Koordinátor digitální ČR Ondřej Malý ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR uspořádá v úterý 6. června v Hrzánském paláci mezinárodní seminář Jedna brána do veřejné správy a sdílené služby veřejné správy.

Seminář proběhne v úterý 6. června 2017 od 9 do 13 hodin v Hrzánském paláci v Praze a bude rozdělen do dvou panelů. První z nich se zaměří na Portál občana a vystoupí v něm velvyslanec Švédského království v České republice, zástupce velvyslanectví Velké Británie v České republice a zástupci České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva vnitra České republiky.
Druhý panel se bude věnovat vzniku eGovernment cloudu a se svými příspěvky v panelu vystoupí zástupci Ministerstva vnitra České republiky, Státní pokladny Centrum sdílených služeb, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie a zástupci Velké Británie a Nizozemska.

Seminář je otevřený účastníkům z řad odborné veřejnosti.
V případě zájmu o účast se registrujte na digiczech@vlada.cz. Kapacita míst je omezena.