Měření rychlosti internetu v ČR a ve světě

Zjišťování rychlosti internetu v ČR doposud probíhá třemi různými metodami: 1.) automaticky probíhající měření (Seznam.cz, Akamai), 2.) uživateli iniciovaná měření (Rychlost.cz, Speedtest.net, DSL.cz, Speedmetr.cz, NetMetr.cz) a 3.) dotazníková šetření (ČSÚ, ČTÚ). Každý ze způsobů má své výhody a nevýhody. První způsob, který také používá Seznam.cz, pracuje automaticky, kdy měří provoz „na své straně“ sítě (omezení: konkrétně u Seznamu pouze v rámci stahování videa, využívání měřené přípojky více uživateli nebo na více procesů). Další nejčastější postup je iniciován koncovými uživateli a oni sami rozhodují, kdy a jak budou měřit (omezení: různý čas a frekvence měření, tedy méně přesný obrázek). Poslední varianta zkoumání pomocí dotazníků probíhá každoročně ze strany ČSÚ v rámci statistického šetření (omezení: jedná se o individuální statistické šetření, které vychází jen z obdržených informací). Specifickou metodu sběru podkladů a jejich vyhodnocení použil ČTÚ v rámci svého systému Elektronického sběru dat od podnikatelů v elektronických komunikací v rámci pravidelného sběru údajů a indikátorů o trhu elektronických komunikací v České republice. Tato data byla následně využita MPO pro sestavení  mapy tzv. bílých, šedých a černých míst NGA sítí v ČR pro potřeby dotačního programu.

Při srovnání výsledků Seznam.cz a ostatními metodami měření vychází, že data Seznam.cz jsou mírně pesimističtější než jiné výsledky, ale poskytují na druhé straně rozpady až na úroveň okresů. Velmi podobné měření jako Seznam.cz používá mezinárodní společnost Akamai, proto jsou zde uvedeny jejich data pro srovnání. Akamai zároveň umožňuje srovnání rychlosti internetu mezi zeměmi a v čase po čtvrtletích (od 3. kvartálu 2007 do 2. kvartálu 2016). U všech použitých dat i metod je nutno brát ohled na jejich přínosy, ale zároveň nedostatky vyplývající ze specifických metodických postupů. Nejlepší je kombinovat různé výsledky dohromady a upřesnit tím obraz o rychlosti internetu.

obrazek1obrazek2obrazek3obrazek4obrazek5