Jak na chytřejší Česko?

Smart Cities, digitalizace měst a obcí a čtvrtá průmyslová revoluce. To byly hlavní témata konference Chytřejší Česko, která se uskutečnila v úterý 22. listopadu a na které nechyběl ani tým koordinátora digitální agendy.

Úvod konference patřil seznámení měst, obcí, firem a také širší veřejnosti s nejnovějšími trendy na poli inovací, moderních technologií a státní podpory. Zástupci státní správy z Úřadu vlády a ministerstev představili svou činnosti v oblasti tzv. chytrých měst. Jejich koncept je celoevropsky čím dál rozšířenější – od placení parkovného přes SMS až po chytré koše či osvětlení.

Česká republika není výjimkou a už nyní se spoustu měst hlásí ke konceptu Smart Cities. Ani na konferenci Chytřejší Česko nechyběli jejich zástupci. Česká chytrá města tu zastupovaly Písek a Kolín. Řečníci diskutovali také o čtvrté průmyslové revoluci a Průmyslu 4.0, které jsou jednou z priorit koordinátora digitální agendy.