Jak mění moderní technologie informatiku

Dne 27. června 2017 byl ve spolupráci s Úřadem vlády a společností ARCDATA PRAHA uspořádán v prostorách Hudebního sálu Hrzánského paláce odborný seminář na téma “ JAK MĚNÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKU”, aneb jak se poučit z (ne)úspěchů, nápadů a vizí druhých.

Téma semináře vycházelo ze skutečnosti, že každý den jsme obklopeni zprávami o zásadních změnách, které nám přinášejí moderní technologie. Už ani nevnímáme, když posloucháme zprávy o motorech řízených a sledovaných přes mobilní telefon. Nedivíme se, když projíždíme město podle aplikací sledujících v reálném času průjezdnost dopravních tras. Přestali jsme psát dopisy a jiní už i e-maily. Jsme součástí digitálního světa, ať chceme nebo ne.

Seminář, kterého zúčastnilo 91 pozvaných zástupců veřejné správy i hostů z řad politiků a představitelů byznysu, společně moderovali předseda CACIO Miroslav Hübner a Hana Žaludová, členka ŘV CACIO. Uvedené přednášky se postupně zabývaly tématy, jako jsou realita v zavádění nových technologií, jak nás tyto technologie již nyní výrazně ovlivňují, jak se vyrovnáváme s jejich zaváděním a využitím a jaké jsou jejich sociální a životní dopady na nás a naše každodenní činnosti.

Akci úvodním slovem zahájil předseda CACIO Miroslav Hübner a na úvod svým vystoupením navázal koordinátor digitální agendy ČR Ondřej Malý, který označil data a jejich sdílení za jedno z nosných témat současnosti. Své úvodní vystoupení uzavřel Ondřej Malý slovy „Digitalizace, stejně jako jakákoliv jiná revoluce v minulosti, přinese změny ve všech oblastech našeho života. Technologický pokrok ale není hrozba. Pokud ho zkrotíme, můžeme jeho výhody pocítit v komunikaci s úřady či v nových trendech v podobě sdílené ekonomiky“.

Následovala první přednáška Václava Špáni ze společnosti Gartner, který seznámil účastníky s trendy a realitou současných moderních technologií. Koncept SmartCities představil František Kubeš z MMR a první blok přednášek uzavřel Jiří Poláček svou prezentací služeb ČUZK s vazbou na GDPR.

Úvodem druhého bloku Petr Urban z ARCDATA PRAHA zajímavě hovořil o datech v širších (prostorových) souvislostech a na téma navázal Jiří Rott z Cisco systems, představením praktického pohledu na IoT architekturu. O zkušenosti s digitalizací dat v praxi se s účastníky podělil Jan Haken ze společnosti Altron, který se ve své prezentaci věnoval projektu vybudování centrálního informačního systému zón placených parkovacích stání v Praze.  Seminář byl zakončen přednáškou s názvem Big data a další buzzwordy v praxi od zástupce CGI Matyáše Theuera. Oba bloky přednášek byly provázeny dotazy účastníků.

Seminář CACIO Fórum představoval jedinečnou příležitost k seznámení se s tím, jak ostatní kolegové realizují a používají nové přístupy a technologie v jejich firemních IT odděleních. Účastníci přišli a diskutovali  co je reálné a co je spíše mediálně vděčné téma. Součástí semináře byl i kvíz pro všechny účastníky, kteří odpovídali na témata, jež zajímají současný svět IT.

Závěrečným slovem „Z příspěvků i diskuze je patrné, že si všichni uvědomují, jak důležitá je kvalita dat. Náklady na jejich pořizování jsou někdy i dost vysoké, a je nutno je tedy i efektivně využívat, k čemuž slouží různé moderní nástroje. Přitom si ze své praxe troufám říci, že snad nejmocnějším nástrojem v tomto smyslu jsou geografické informační systémy.“ se s účastníky rozloučil Petr Seidl, CEO ARCDATA PRAHA. Seminář ukončil a účastníkům za diskusi poděkoval Miroslav Hübner, předseda CACIO.

Odkaz na akci včetně prezentací:

http://www.cacio.cz/akce/2017/jak-meni-moderni-technologie-informatiku