Hrzánský palác hostil mezinárodní seminář k e-governmentu

V Hrzánském paláci se  ve středu 7. prosince uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Elektronická identita bez hranic“, který byl pořádán státním tajemníkem pro evropské záležitosti a koordinátorem digitální agendy ČR Tomášem Prouzou ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Seminář se tematicky zaměřil na oblast interoperability a elektronické identity.

Konference se zúčastnili zástupci veřejné správy, akademického sektoru či soukromého sektoru. Mezi řečníky nechyběli zahraniční hosté, jakými byli zástupci Evropské komise, rakouského Spolkového sněmu či slovenské státní správy. Z českých zástupců vystoupil koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza, který zahájil svým úvodním slovem celý seminář, dále například Ondřej Felix v roli digitálního šampiona, Michal Pešek – ředitel Správy základních registrů, Roman Vrba z Ministerstva vnitra či Zdeněk Pilz z ICT Unie. Vzhledem k velkému zájmu o tento seminář bude nyní probíhat diskuse nad možnými tématy další podobné akce, která by se mohla uskutečnit již v první polovině roku 2017.

Prezentace řečníků

Prezentace Dagmar Bošanské, kancelář vícepremiéra slovenské vlády pro investice a informační společnost

Fotogalerie