Evropská komise vydala přezkum Strategie pro jednotný digitální trh a Zprávu o digitálním pokroku v Evropě

Ve středu 10. května zveřejnila Evropská komise střednědobý přezkum Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě. Blíže se do budoucna plánuje při budování jednotného digitálního trhu zaměřit na tři prioritní oblasti – datovou ekonomiku, kyberbezpečnost a on-line platformy. Ve stejný den byla zveřejněna také Zpráva o digitálním pokroku v Evropě v roce 2017 pro všechny členské státy EU. 

Jednotný digitální trh patří mezi hlavní priority Evropské komise, podle jejíchž zdrojů by plně funkční digitální trh mohl evropské ekonomice přispět 415 miliard eur ročně a vytvořit tisíce nových pracovních míst. Od května 2015 ke dnešnímu dni Evropská komise předložila v rámci strategie pro jednotný digitální trh 35 legislativních návrhů a politických iniciativ.

Střednědobý přezkum představuje další postup ve třech klíčových oblastech. Jedná se o evropskou ekonomiku založenou na datech, v níž plánuje Komise legislativní iniciativu týkající se přeshraničního volného toku dat v rámci EU. V oblasti kybernetické bezpečnosti provede Komise do září 2017 přezkum Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie a mandátu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Poslední oblastí je otázka on-line platforem, v níž se Komise do konce roku 2017 zaměří na oblast smluvních podmínek a obchodních praktik.

Společně se střednědobým přezkumem Evropská komise vydala i Zprávu o digitálním pokroku v Evropě v roce 2017 (EDPR), která doplňuje Index digitalizace ekonomiky a společnosti (DESI).
Tradičně si nejlépe vedeme v oblasti integrace digitálních technologií, a to především díky úspěchům českých firem v elektronickém obchodování. Čtvrtina malých a středních podniků obchoduje online, polovina z nich přeshraničně a v rámci obratu z elektronického obchodu se Česká republika umístila na druhém místě v celé Evropské unii.
Úroveň digitalizace veřejné správy je České republice dlouhodobě vytýkána. V letošním DESI indexu jsme postoupili o čtyři příčky a zlepšili jsme své postavení ve všech sledovaných oblastech (uživatelé, předvyplněné formuláře, online služby a otevřená data). Oblast e-governmentu nicméně stále zůstává velkou výzvou a zlepšování jeho úrovně patří mezi priority digitálního koordinátora Ondřeje Malého. Mezi tyto priority patří i rozvoj a výstavba sítí nových generací, jejichž zlepšení České republice doporučuje i Zpráva o digitálním pokroku v Evropě.