Diskuze nad navrhovanou revizí rámce elektronických komunikací EU je v plném proudu

V polovině září tohoto roku vydala Evropská komise balíček legislativních návrhů v oblasti elektronických komunikací zaměřený na naplnění rostoucích potřeb Evropanů v oblasti internetového propojení a na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy.Tyto návrhy mají podpořit investice do sítí s velmi vysokou kapacitou a urychlit veřejný přístup evropských občanů k Wi-Fi. Kvalitní internetové připojení je základním kamenem digitální ekonomiky i společnosti a očekáváme ho nejen doma a v práci, ale také na cestách a na různých veřejných místech.

Přístup k internetu v domácnostech. školách nebo knihovnách je předpokladem pro rozšíření digitálních dovedností mezi širokou veřejnost. Spolehlivá a všeobecně dostupná vysokorychlostní infrastruktura je nezbytnou podmínkou také pro rozvoj podnikání a služeb. Evropská komise nastínila tři strategické vize, kterých chce dosáhnout do roku 2025: 1. všechny školy, univerzity, výzkumná střediska, dopravní uzly, nemocnice a správní orgány by měly mít přístup k velmi vysokému – gigabitovému – připojení; 2. všechny domácnosti napříč EU by měly mít možnost připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s, a to jak ve městech, tak na venkově; 3. všechny městské oblasti, hlavní silnice a železnice by měly mít nepřerušované pokrytí technologiemi 5G.

Balíček návrhů se okamžitě stal předmětem živých diskuzí jak na evropské, tak na národní úrovni. Ve středu 5. listopadu uspořádala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje klíčové mobilní operátory aktivní na českém trhu, konferenci, jejímž cíle bylo prodiskutovat návrhy, které jsou aktuálně na stole. Záštitu konferenci udělil státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza. Na akci vystoupili zástupci české státní správy, Českého telekomunikačního úřadu, Evropské  komise, slovenského předsednictví Evropské rady, mobilní operátoři i právní experti. Vystupující ocenili záměr Komise podpořit toto rychle se vyvíjející odvětví a celý regulační rámec zjednodušit a zpřehlednit. Zástupci české státní správy i mobilních operátorů se shodli na tom, že je nicméně nezbytné, aby v jeho finální podobě nedošlo k neúměrnému navýšení administrativní zátěže a aby bylo zajištěno, že prostor pro podnikání a inovace v oblasti elektronických komunikací nebude nadměrně svázán regulací.