DESI Index: ČR si skvěle vede v e-commerce a zlepšuje e-government

Evropská komise v pátek 3. března vydala svůj každoroční Index digitalizace ekonomiky a společnosti (DESI). Ten měří digitální pokrok v pěti oblastech: připojení (rychlost, cena a širokopásmové sítě), lidský kapitál (digitální dovednosti), používání internetu (komunikace, online transakce), integrace digitálních technologií (digitalizace podniků, elektronické obchodování) a digitální veřejné služby (elektronizace veřejné správy). Česká republika patří do skupiny středně výkonných států a dlouhodobě se pohybuje průměru EU, přičemž se umístila nejlépe ze států Visegrádské skupiny.

DESI

DESI2

Výrazný pokrok jsme dosáhli v digitálních veřejných službách a nejlepší výsledky můžeme sledovat v zavádění digitálních technologií ze strany podniků, kdy se dlouhodobě pohybujeme nad unijním průměrem. Integrace digitálních technologií se nejvíce projevuje v elektronickém obchodování, kdy čtvrtina malých a středních podniků obchoduje online, polovina z nich přeshraničně a v rámci obratu z elektronického obchodu se Česká republika umístila na druhém místě v celé Evropské unii. Češi rádi nakupují online a stejně tak rádi využívají internetového bankovnictví. Zájem o využívání jiných digitálních technologií je omezenější.

E-government a zlepšování jeho úrovně patří mezi jednu z pěti priorit vládního koordinátora digitální agendy Tomáše Prouzy. Úroveň digitalizace veřejné správy byla České republice dlouho vytýkána. V letošním DESI indexu jsme ovšem postoupili o čtyři příčky a zlepšili jsme své postavení ve všech sledovaných oblastech (uživatelé, předvyplněné formuláře, online služby a otevřená data). Stále zde existuje velký prostor pro zlepšení současného stavu. Pokrok a budování silné vize e-governmentu tedy i nadále zůstává jednou z klíčových priorit vlády v oblasti digitální agendy.

DESI3

 

Index digitalizace ekonomiky a společnosti (DESI) naleznete zde.