Den ochrany osobních údajů – 28. ledna

Výměna informací po světě dnes probíhá snáze a rychleji. Tento rychlý nárůst informačních toků je velikou výzvou z hlediska práv jednotlivce na ochranu soukromí a osobních údajů. Problematika ochrany dat, včetně její přeshraniční dimenze, nás doprovází každý den – v práci, při jednání s úřady, při nákupu zboží nebo při cestování. V sobotu 28. ledna si připomínáme mezinárodní den ochrany osobních údajů a výročí Úmluvy Rady Evropy z roku 1981, která byla prvním právně závazným mezinárodním dokumentem přijatým v oblasti ochrany údajů.

V současnosti nejvíce vnímáme ochranu osobních údajů na evropské úrovni ve fungování tzv. Ochranný štít EU-USA (Privacy Shield), tedy mechanismus přenosu dat mezi Evropskou unií a USA. Ten v minulém roce vyjednala komisařka Věra Jourová a nahradil předchozí program tzv. Bezpečného přístavu (Safe Harbor), který Soudní dvůr Evropské unie prohlásil v roce 2015 za neplatný.
V blízké budoucnosti nás ale čeká několik dalších legislativních změn v oblasti ochrany osobních údajů. První z nich přinese Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které vstupuje v účinnost v květnu 2018 s cílem sjednotit právní rámce i praxe ochrany dat napříč členskými státy EU. Aktuálně velmi diskutován je i návrh ePrivacy nařízení k ochraně soukromí a osobních údajů v sektoru elektronických komunikací, který předložila Evropská komise začátkem tohoto roku. Česká vláda tuto oblast rozhodně nepodceňuje. Koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza si e-bezpečnost, a v jejím rámci i ochranu osobních údajů, zvolil jako jednu z priorit. V minulém roce založil pracovní skupinu k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů, díky které se tvorba legislativy a její implementace do praxe diskutuje mezi zástupci Úřadu vlády, Ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu osobních údajů a českých firem. Pod hlavičkou Úřadu vlády byla také zorganizována debata českého podnikatelského sektoru s Věrou Jourovou, která se ochraně osobních údajů věnuje ze své funkce evropské komisařky.