Čtvrté jednání pracovní skupiny k ochraně osobních údajů a právu „být zapomenut“

Po čtvrté a v roce 2016 naposledy se na půdě Úřadu vlády sešli zástupci podnikatelského sektoru a státní správy k diskuzi a přípravě na implementaci Obecného nařízení k ochraně osobních údajů. To bylo přijato na úrovni Evropské unie, vstoupí v účinnost v květnu 2018 a přinese poměrně významné změny do režimu ochrany osobních údajů v České republice. Koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza se zavázal zprostředkovávat a podporovat diskuzi se soukromým sektorem a přispět tak k tomu, aby byla Česká republika všestranně připravena na očekávané změny.

Čtvrté setkání pracovní skupiny k legislativě v oblasti ochrany osobních údajů se věnovalo především právu na přístup k osobním údajům a právu na opravu a na výmaz, tedy často diskutovanému právu „být zapomenut“. Jako obvykle slouží výstupy jednání k větší informovanosti soukromého sektoru a budou dále použity pro účely připravovaných legislativních změn do českého právního řádu a jednání na evropské úrovni.

Činnost této diskuzní platformy bude pro velký zájem ze strany soukromého sektoru prodloužena i do dalšího období do roku 2017.