ČR se připojila ke společnému ministerskému dopisu k volnému toku dat v obchodních dohodách se třetími zeměmi

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se svým podpisem připojil ke společnému dopisu ministrů obchodu ze skupiny členských států EU, podporujících zajištění volného pohybu dat mezi EU a třetími zeměmi. Dopis vyzývá Evropskou komisi k představení návrhu ustanovení pro obchodní dohody EU, který by zabránil neodůvodněnému omezování volného pohybu dat mezi EU a jejími obchodními partnery. Dopis je adresovaný místopředsedovi Evropské komise, Fransi Timmermansovi, který je vedoucím projektového týmu Komisařů, zřízeného k dané problematice.

Množství bariér pro volný přeshraniční pohyb dat ve světě prudce narůstá. V řadě případů přitom tato opatření plní čistě protekcionistickou úlohu a nemají jiný obhajitelný účel. Omezení pro přenos dat do zahraničí nutí zahraniční podniky k nákladné realizaci některých činností, jako je ukládání či zpracování dat, přímo na území daného státu, namísto využití již existujících kapacit v zahraničí. Jedná se tak o významnou obchodní překážku, která se stává znepokojivým trendem. Současná mezinárodní obchodní pravidla nárůst tohoto tzv. digitálního protekcionismu dosud adekvátně nereflektují. Uvažovaný závazek k volnému pohybu dat prostřednictvím obchodních dohod by proto měl Evropské unii pomoci těmto opatřením na území třetích zemí účinně čelit, aniž by však jakkoli zpochybnil právo stran přijímat opatření na ochranu osobních či jiných citlivých údajů.

Úplné znění ministerského dopisu naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu