ČR se připojila ke společnému ministerskému dopisu k tématům jednotného digitálního trhu v Evropě

V květnu 2015 byla zveřejněna Strategie jednotného digitálního trhu v Evropě, na kterou navazují konkrétní aktivity EU v oblasti digitální agendy. Komise plánuje v květnu tohoto roku zveřejnit přezkum Strategie jednotného digitálního trhu v Evropě, kde vyhodnotí její dosavadní naplňování a uvede priority do budoucna.
Iniciativa společného ministerského dopisu k plánovanému přezkumu strategie vzešla ze skupiny stejně smýšlejících států, jejíž členem je i Česká republika. Dopis vyzdvihuje význam budování jednotného digitálního trhu pro inovace, rozvoj ekonomiky a globální konkurenceschopnost Evropy. Zdůrazňuje, že je nutné zaměřit se v tomto ohledu především na efektivní regulaci a její zmírňování v oblastech, kde není zapotřebí, podporu start-upů a jejich růstu a podporu volného toku dat. Dále poté zabránění nepřiměřených lokalizačních požadavků a aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, digitálních dovedností a mediální gramotnosti.
Ke dnešnímu dni se k dopisu připojilo 15 členských států (Dánsko, Švédsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Česká republika, Polsko, Bulharsko, Belgie, Lucembursko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Slovinsko a Nizozemsko). Dnes ráno byl dopis odeslán místopředsedovi Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrusi Ansipovi, v kopii se členy kabinetu předsedy Komise Junckera. Za Českou republiku připojil svůj podpis ministr průmyslu a dopravy Jiří Havlíček.

Úplné znění ministerského dopisu naleznete zde.