ČR se připojila k dopisu, který apeluje na zavádění digitální legislativy v EU

Předseda vlády připojil svůj podpis k dopisu dalších 15 premiérů členských zemí EU, ve kterém evropští lídři apelují na naplňování politiky jednotného digitálního trhu. V dopisu se premiéři zaměřují hlavně na volný pohyb dat v EU, který je jednou z hlavních podmínek rozvoje digitální ekonomiky. Komise ve své Strategii jednotného digitálního trhu slíbila vydání iniciativy k této oblasti již v roce 2016, nyní však dochází ke zpoždění. Níže přikládáme originál dopisu a jeho volný překlad do českého jazyka.


  1. prosince 2016

pan Donald Tusk
předseda Evropské rady

 
Vážený pane předsedo,

využití nesmírného potenciálu jednotného digitálního trhu je velkou příležitostí, jak posílit dynamiku a konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Dokončení jednotného digitálního trhu povede zejména ke snížení transakčních nákladů pro podniky a přinese výhody pro spotřebitele. Naší politickou prioritou musí být vytváření vhodných podmínek pro inovace, investice a podnikání. Musíme si také uvědomit, že zásadní roli v růstu zaměstnanosti hrají rychle se rozvíjející firmy. Tuto vizi představila Evropská rada ve Strategické agendě pro Unii v čase změn, kterou jsme schválili v červnu 2014 a kterou se inspirovala Evropské komise při stanovení svých deseti priorit na počátku svého mandátu.

Ceníme si výrazného pokroku Komise, které se podařilo promítnout Strategii pro jednotný digitální trh do konkrétních legislativních návrhů, které rezonují i v Pracovním programu Komise na následující rok. Úsilí Komise se naposled projevilo například v souvislosti s balíčkem k DPH, který byl zveřejněn minulý týden. Další návrhy, jejichž zveřejnění očekáváme v lednu v souvislosti s revizí směrnice o soukromí v elektronických komunikacích, nás posunou opět o krok blíže k ucelené legislativě pro jednotný digitální trh.

Bohužel se znepokojením vnímáme riziko, že dochází ke zpoždění ve vydání legislativního návrhu v rámci evropské iniciativy k volnému toku dat, a to konkrétně v oblasti lokalizace dat. Na základě Strategie pro jednotný digitální trh jsme očekávali, že inciativa, která ”vyřeší omezování volného pohybu dat z jiných důvodů než ochrany osobních údajů v EU a neoprávněné omezování lokalizace dat při jejich ukládání či zpracování” bude vydána v roce 2016. Z našeho pohledu je včasný legislativní návrh zásadní proto, abychom zamezili tříštění trhu a vzniku dalších překážek pro rozvoj ekonomiky založené na datech v EU.

Nemělo by být pochyb o tom, že členské státy si ponechají právo požadovat lokalizaci dat z objektivně ospravedlnitelných důvodů, například z důvodu národní bezpečnosti či vymahatelnosti práva. Potřebujeme ale společný postoj, který bezesporu vyžaduje přijetí evropské legislativy. Aby byl tento náš politický závazek důvěryhodný, musíme si uvědomit, že překážky znemožňující digitální a přeshraniční podnikání jsou nyní překážkami pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Proto silně podporujeme nedávný požadavek na rozhodné jednání Komise, které zajistí posun v oblasti volného toku dat, a to tak, že vždy dojde k vydání legislativního návrhu, jenž zabrání neodůvodněným lokalizačním požadavkům.

Výzva, která před námi nyní stojí, je neustávat v naplňování legislativního programu jednotného digitálního trhu: rozšiřovat naše politické ambice, schválit konkrétní časové rozvržení a dospět k včasným a praktickým výsledkům, zejména pro evropské spotřebitele a malé a střední podniky. V červnu jsme souhlasili, že všechna opatření jednotného digitálního trhu by měla být splněna a implementována do roku 2018. Naplnění tohoto závazku bude zajisté vyžadovat další posílení naší práce v Radě a efektivní spolupráci s Evropským parlamentem. V opačném případě riskujeme nesplnění stanoveného termínu a ohrožení naší ambice vybudovat dynamický jednotný digitální trhu v Unii.

Přizpůsobením našich pravidel digitální realitě 21. století buďto vytvoříme správné ekonomické prostředí v Evropě, nebo se musíme smířit s tím, že ty nejzajímavější příležitosti v digitální ekonomice jsou mimo náš dosah.

S pozdravem

Charles Michel
předseda vlády, Belgie
Boyko Borrisov
předseda vlády, Bulharsko
Bohuslav Sobotka
předseda vlády, Česká republika
Lars Løkke Rasmussen
předseda vlády, Dánsko
Jüri Ratas
předseda vlády, Estonsko
Enda Kenny
taoiseach, Irsko
Māris Kučinskis
předseda vlády, Lotyšsko
Dalia Grybauskaitė
prezident republiky, Litva
Xavier Bettel
předseda vlády, Lucembursko
Joseph Muscat
předseda vlády, Malta
Mark Rutte
předseda vlády, Nizozemí
Beata Szydło
předseda vlády Polsko
António Costa
předseda vlády, Portugalsko
Miro Cerar
předseda vlády, Slovinsko
Stefan Löfven
předseda vlády, Švédsko
Theresa May
předseda vlády, Spojené království

 

Dopis předsedovi Tuskovi v originálním znění