Autorská práva v digitálním věku – co na to Česká republika?

Ochrana autorských práv je v současnosti významným tématem. Jak je ale efektivně chránit v době internetu, sdíleného obsahu a online vysílání? Jak bránit právo autorů na spravedlivou odměnu za jejich výtvor, a zároveň neomezovat inovace a přirozený rozvoj trhu? Evropská komise přišla v září tohoto roku s dlouho očekávanými návrhy na modernizaci právního rámce pro ochranu autorských práv napříč EU. Balíček návrhů obsahuje čtyři legislativní návrhy zaměřující se na výjimky z autorského práva pro výzkumné účely, vzdělávací instituce a knihovny, na online vysílání a na přístup nevidomých, jinak zrakově postižených a osobám s poruchami čtení k digitálnímu obsahu.

Autorským právům na jednotném digitálním trhu EU se věnoval v úterý 15. listopadu i kulatý stůl Národního konventu o EU. Odborným garantem setkání bylo Národní centrum pro digitální ekonomiku. Diskutovat nad jejich podkladovým dokumentem a nad pozicí, kterou by Česká republika měla k návrhům zaujmout se sešli zástupci státní správy, audio-vizuálního sektoru, televizí, online platforem, tvůrců a odborné obce. Podle nedávného návrhu Evropské komise by například platformy, prostřednictvím nichž sdílejí uživatelé obsah různého druhu, měly proaktivně vyhledávat obsah, který porušuje autorská práva, a být za něj odpovědné. Co vy na to?