Aliance Společnost 4.0: cesta čtvrtou průmyslovou revolucí

Vláda ve středu 15. února schválila ustanovení Aliance Společnost 4.0. Jejím hlavním úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí, která přináší změny nejen v oblasti technologického rozvoje, ale rovněž i v dalších další oblastech společnosti jako jsou trh práce nebo vzdělávání. Na základě tohoto celospolečenského dopadu mluvíme v českém kontextu o tzv. Společnosti 4.0.

Tyto změny jsou spojeny s rozvojem internetu věcí, využitím digitalizace a internetu v zásadě ve všech oblastech hospodářského a společenského života. Aliance coby koordinační mechanismus umožní zapojení hospodářských a sociálních partnerů a zástupců akademických a vědeckých obcí.

Aliance v co nejširší míře využívá již fungujících platforem dialogu mezi veřejnou správou a hospodářskými a sociálními partnery, a to zejména Výboru pro digitální ekonomiku, který bude její řídící úrovní. Strategické směřování Aliance bude určovat Porada ekonomických ministrů.

Mezi první úkoly Aliance patří její první setkání a vznik orgánů na pracovní úrovni, do nichž budou zapojeni i zástupci soukromého sektoru. Do konce června má Aliance Společnost 4.0 předložit vládě Akční plán pro Společnost 4.0, který bude obsahovat kroky z konkrétních oblastí průmyslu, školství a pracovního trhu.